Algemene inspecties

Wij inspecteren alles wat een monumentale status heeft.

Nee. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw pand. U maakt uw eigen keuzes. Monumentenwacht geeft advies over welke werkzaamheden u binnen een bepaalde termijn zou moeten uitvoeren om uw pand in goede conditie te houden. 

 

De beste manier om een monumentaal gebouw in stand te houden, is door op het juiste moment het juiste onderhoud uit te voeren. Daarmee wordt voorkomen dat kleine schades en gebreken snel groter worden en steeds ernstiger gevolgen krijgen.

 

Het klassieke voorbeeld is de afgegleden dakpan. Hierdoor ontstaat een lekkage die misschien niet onmiddellijk, maar zeker op termijn tot bijzonder vervelende problemen gaat leiden. Denk aan druipsporen langs muren, kringen in plafonds, opzwellende vloeren, rottend houtwerk, een veel te vochtig binnenklimaat en aantasting van essentiële constructie-onderdelen door schimmels en insecten.

Om op het juiste moment het juiste onderhoud te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat monumentale gebouwen regelmatig worden geïnspecteerd.
Dan wordt immers duidelijk:

–  welke onderdelen in goede staat verkeren en voorlopig geen onderhoud nodig hebben;
– welke onderdelen er slecht aan toe zijn en daarom zo snel mogelijk moeten worden aangepakt;
– en welke onderdelen nog wel in orde zijn, maar binnen afzienbare tijd aandacht behoeven.

Als deze gegevens bekend zijn, kan een praktische en economische planning voor de werkzaamheden worden gemaakt. Een vereiste daarvoor is dat de inspectie volledig en vakkundig wordt uitgevoerd. Met inschakeling van Monumentenwacht Noord-Holland hoeft u daar geen zorgen over te hebben.

  • Je weet hoe de conditie van het pand is
  • Je weet of en wanneer er onderhoud nodig is
  • De onafhankelijke verkoopkeuring vindt plaats volgens een erkende methodiek

Load More

Aanvullende inspecties

Ja, dan huren wij een gespecialiseerd bedrijf in om dit bereikbaar voor ons te maken door middel van een hoogwerker of we verzorgen een gespecialiseerd klimteam.

De geschikte dienst is afhankelijk van de aard van het probleem. Wordt de verzakking bijvoorbeeld veroorzaakt door structurele schade, of door waterschade?

Load More

Verbouwen

Ja, wij kunnen de verbouwing/restauratie van opname tot oplevering  begeleiden. Wanneer het een groot project is doen wij dit in samenwerking met onze zusterorganisatie Bouwadvies Groot Holland.

Nee, indien er geen wijzigingen plaatsvinden, is er alleen een meldingsplicht bij de gemeente nodig.

Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen van uw monument zult u daar ongetwijfeld bij stilstaan. Maar ook voor bijvoorbeeld het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam hebt u een vergunning nodig.

Dit doet u bij uw desbetreffende gemeente

Load More

Servicewerkzaamheden

In de herfst is het aan te raden om dit minstens wekelijks te doen. In maanden met minder bladerval kan dit om de week tot maandelijks.

Load More

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies over uw monument?