Over monumentenwacht


Stichting Monumentenwacht Noord-Holland. Ooit begonnen als kleine club enthousiastelingen met een voorliefde voor monumenten. Die samen alles op alles zetten om eigenaren van monumenten te helpen en te adviseren over hoe dat prachtige pand in zo goed mogelijke staat te (be)houden. Veertig jaar later inspecteren we nog steeds monumenten van torenspits tot gewelf, van kelder tot schoorsteen, en geven we onafhankelijk advies met verstand van zaken.

Ons statutaire doel

‘Het voorkomen van verval van cultuurhistorische bouwwerken in Noord-Holland en elders. Door middel van het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit zonder daarbij winst te beogen.’

Hoe we werken

Stichting Monumentenwacht Noord-Holland werkt met 15 medewerkers aan het behoud van monumentale en beeldbepalende panden in Noord-Holland. De Raad van Toezicht houdt toezicht op hoe de stichting haar werk doet. De Code Cultural Governance is hun leidraad. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en bij de overheid.

De Belastingdienst en BTW

Voor een aantal van onze diensten zijn we BTW-vrij in te schakelen. De overheid heeft namelijk bepaald dat er een BTW-vrijstelling geldt voor:

  • Periodieke inspecties waarvan we de uitkomsten vastleggen in een rapport
  • Het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden tijdens inspecties
  • Generieke informatievoorziening: het beschikbaar stellen van specifieke monumentenkennis aan andere overheidsinstellingen voor het beheer van monumenten

Voor alle andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan, rekenen wij 21% BTW.

Organisatiestructuur

Monumentenwacht Noord-Holland (MWNH) is een werkmaatschappij van de Stichting Monumentenwacht Services Noord-Holland (MWS NH). In MWS NH zijn het bestuur en toezicht geregeld van MWNH. Een andere werkmaatschappij is Bouwadvies Groot Holland (BGH). Als stichting hebben zij geen van alle een winstoogmerk.

Meer weten?

Op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina of telefoonnummer 075 6474588

Wilt u de statuten en jaarstukken ontvangen? Stuurt u dan een mail naar info@monumentenwachtnoordholland.nl .

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies over uw monument?